Copyright
Copyright Staalman Verhuizingen Hilversum

Copyright/Auteursrecht

 

 

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij

elektronisch, mechanisch of op een andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Staalman

Verhuizingen BV. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor alle foto's op de website geldt:

Copyright Staalman Verhuizingen BV, dit houdt in dat niets van deze website gebruikt mag worden zonder toestemming

van Staalman Verhuizingen BV. De fotograaf heeft als de maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht

geeft de maker in beginsel het exclusieve recht de foto's te exploiteren. De fotograaf beslist of een foto openbaar mag

worden gemaakt en/of verveelvoudigd. In ruil voor die toestemming vraagt de fotograaf meestal een vergoeding.

Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding.